logo
POLICEALNA WARSZAWSKA
SZKOŁA MEDYCZNA

Nauka zdalna od 18.01.2021r

18-01-2021
Ogłoszenia
Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie organizacji zajęć szkolnych od 18.01.2021
Zgodnie z publikacją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 stycznia 2021r.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach
Informuję, iż od 18.01.2021r. zostało przedłużone zdalne nauczanie w szkole z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
z wyjątkiem:
1. praktyk zawodowych
2. zajęć praktycznych realizowanych pracowniach szkolnych, w wymiarze nieprzekraczającym 10 tygodni godzinowo, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Podział na zajęcia zdalne i zajęcia stacjonarne ( w pracowniach szkolnych) będzie na bieżąco podawany przez dyrekcję za pośrednictwem platformy TEAMS  oraz na  grupowe adresy email


Słuchaczki i Słuchacze,
 zajęcia w formie zdalnej realizujemy na platformie TEAMS, pracownicy sekretariatu szkoły  udzielą Państwu wszelkich informacji  dotyczących hasła, loginu przypisanego do każdego słuchacza.  
Wdrażamy jednolite oprogramowanie przeznaczone dla szkół Microsoft Office 365.
Korzystanie z tej aplikacji jest bezpłatne, w tej usłudze słuchacze szkoły mogą korzystać  z  programu Word, Excel, Power point raz Microsoft Teams

Słuchacze, którzy będą mieć problem z zalogowaniem się proszeni są o kontakt z sekretariatem pod numerem 668 688 747

Z poważaniem
Dyrektor Policealnej Warszawskiej Szkoły
Medycznej

Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
668 688 747
Rekrutacja:
22 243 13 60
783 253 206
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek09:00 - 16:45
Wtorek09:00 - 16:45
Środa09:00 - 16:00
Czwartek09:00 - 16:00
Piątek09:00 - 16:45
Sobota09:00 - 13:00
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@cezalfa.pl