logo
PWSM
Policealna Warszawska
Szkoła Medyczna

Ustawa o niektórych zawodach medycznych „w pigułce”

05-04-2024
Ogłoszenia
26 marca 2024 roku weszła w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych (Dz.U. 2023 poz. 1972).
Do zawodów podlegających tej ustawie należą między innymi:
- asystentka stomatologiczna,
- higienistka stomatologiczna,
- opiekun medyczny,
- technik masażysta,
- technik sterylizacji medycznej.
Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 26 marca 2024 spełniały wymagania do wykonywania danego zawodu medycznego są uprawnione do wykonywania tego zawodu w okresie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do dnia 26 marca 2025 bez uzyskania wpisu do Rejestru. Osoby te, mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Osoby, które do dnia 26 marca 2024 nie spełniały wymagań do wykonywania danego zawodu medycznego są uprawnione do wykonywania danego zawodu medycznego jedynie pod warunkiem uzyskania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Tytuł zawodowy osoby wykonującej zawód medyczny podlega ochronie prawnej i tylko osoba uprawniona do wykonywania zawodu medycznego ma prawo posługiwać się tym tytułem.
Złożenie wniosku o wpis
Wnioski o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego powinny być złożone do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby. W przypadku osób mieszkających na terenie województwa mazowieckiego będzie to Wojewoda Mazowiecki.
Wnioski o wpis można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (link poniżej), odrębnie dla każdego wykonywanego zawodu medycznego.
Informacje o rejestrze dostępne są na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich. Dostęp do nich można uzyskać wpisując nazwę rejestru i nazwę województwa. Poniżej link do informacji o Rejestrze na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz link do Rejestru.
https://rizm.ezdrowie.gov.pl/

Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
Rekrutacja:
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek09:00 - 17:00
Wtorek09:00 - 17:00
Środa09:00 - 17:00
Czwartek09:00 - 17:00
Piątek09:00 - 17:00
Sobotanieczynne
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@pwsm.edu.pl