logo
POLICEALNA WARSZAWSKA
SZKOŁA MEDYCZNA

Egzamin zawodowy 2021

Informacja - egzamin zawodowy sesja „czerwiec 2021”
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, cztery punkty odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. 
Część pisemna jest zdawana z wykorzystaniem komputera.
Termin egzaminu teoretycznego 8-10 czerwca 2021r.

  Każdy zdający otrzymał indywidualny termin i godzinę egzaminu. Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły ½ godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający w formule 2019 może mieć kalkulator prosty i butelkę wody
(kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia dopłatę dodawanie, odejmenia, mnożenia i dzielenia, opcjonanie procentów kwadratowych z liczb)

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego egzaminacyjnego egzaminu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminu.
Terminy egzaminów praktycznych 
12-13 czerwca 2021r. - Asystentka stomatologiczna
14-15 czerwca 2021r. - Higienistka stomatologiczna
18-19czerwiec 2021r.-  Opiekun medyczny
19-20 czerwca 2021r. - Technik sterylizacji medycznej
19 czerwca 2021r. - Technik masażysta
Każdy zdający otrzymał indywidualny termin i godzinę egzaminu. Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły  pół  godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający  powinien mieć ubiór i obuwie zgodne ze standardami wykonywania zawodu medycznego . Na egzamin można wnieść  małą  butelkę wody.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
* z części pisemnej - co najmniej 50% punktów do uzyskania (poprawnie rozwiązane minimum 20 zadań testu pisemnego),oraz 
* z części praktycznej - co najmniej 75% punktów do uzyskania uzyskania.
              Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa w dniu 31 sierpnia 2021. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
Informacja o terminie odbioru  dyplomów  zostanie Państwu przekazana w terminie późniejszym. 

Załączniki
Wytyczne dotyczące egzaminu czerwiec 2021.doc Wytyczne dotyczące egzaminu czerwiec 2021
Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
668 688 747
Rekrutacja:
22 243 13 60
783 253 206
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek08:00 - 17:00
Wtorek08:00 - 17:00
Środa08:00 - 17:00
Czwartek08:00 - 17:00
Piątek08:00 - 17:00
Sobota09:00 - 13:00
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@cezalfa.pl