logo
POLICEALNA WARSZAWSKA
SZKOŁA MEDYCZNA

Egzamin zawodowy 2022

Informacja - egzamin zawodowy sesja „czerwiec-lipiec 2022 ”

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, cztery punkty odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Część pisemna jest zdawana z wykorzystaniem komputera.
Termin egzaminu teoretycznego - Każdy zdający otrzyma indywidualny termin i godzinę egzaminu. Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły ½ godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający w formule 2019 może mieć kalkulator prosty i butelkę wody
(kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia dodawanie, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów kwadratowych z liczb)

Termin egzaminu teoretycznego 02-03.czerwiec 2022 r.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
Terminy egzaminów praktycznych - Każdy zdający otrzyma indywidualny termin i godzinę egzaminu. 
Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły pół godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający powinien mieć ubiór i obuwie zgodne ze standardami wykonywania zawodu medycznego . Na egzamin można wnieść małą butelkę wody.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
* z części pisemnej - co najmniej 50% punktów do uzyskania (poprawnie rozwiązane minimum 20 zadań testu pisemnego),oraz 
* z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania .

Termin egzaminów praktycznych Nazwa zawodu
11,12 czerwiec 2022 r. Asystentka stomatologiczna
13,14 czerwiec 2022 r. Higienistka stomatologiczna
11,12 czerwiec 2022 r. Technik sterylizacji medycznej
13,14 czerwiec 2022 r. Technik masażysta
 
Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec 2022 to 31 sierpień 2022 r.
Termin przekazania szkołom, certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji czerwiec 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec 2022 to 7 wrzesień 2022 r.


Załączniki
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminów w 2022roku.pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminów w 2022roku
Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
668 688 747
Rekrutacja:
22 243 13 60
783 253 206
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek08:00 - 17:00
Wtorek08:00 - 17:00
Środa08:00 - 17:00
Czwartek08:00 - 17:00
Piątek08:00 - 17:00
Sobota09:00 - 13:00
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@pwsm.edu.pl