logo
POLICEALNA WARSZAWSKA
SZKOŁA MEDYCZNA

Egzamin zawodowy 2022

Informacja - egzamin zawodowy sesja „styczeń 2022 ”
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, cztery punkty odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. 
Część pisemna jest zdawana z wykorzystaniem komputera.
Termin egzaminu teoretycznego - Każdy zdający otrzyma indywidualny termin i godzinę egzaminu. Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły ½ godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający w formule 2019 może mieć kalkulator prosty i butelkę wody
(kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia dopłatę dodawanie, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów kwadratowych z liczb)

Termin egzaminu teoretycznego 11-13.01.2022 r.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego egzaminacyjnego egzaminu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminu.
Terminy egzaminów praktycznych - Każdy zdający otrzymał indywidualny termin i godzinę egzaminu. 
Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły  pół  godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający  powinien mieć ubiór i obuwie zgodne ze standardami wykonywania zawodu medycznego . Na egzamin można wnieść  małą  butelkę wody.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
* z części pisemnej - co najmniej 50% punktów do uzyskania (poprawnie rozwiązane minimum 20 zadań testu pisemnego),oraz 
* z części praktycznej - co najmniej 75% punktów do uzyskania uzyskania. 

Termin egzaminów praktycznych                                         Nazwa zawodu
15.01.2022  r.                                                                                 Asystentka stomatologiczna
15-16.01.2022 r.                                                                            Higienistka stomatologiczna
15-16.01.2022 r.                                                                            Technik sterylizacji medycznej
20-21.01.2022 r.                                                                           Opiekun medyczny


  Termin ogłoszenia i przekazania szkołom,  wyników egzaminu zawodowego dla sesji styczeń – luty 2022  to 31 marca 2022 r.
Termin przekazania szkołom,  certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji styczeń – luty 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji
styczeń – luty 2022 to 7 kwietnia 2022 r.

Załączniki
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminów w 2022roku.pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminów w 2022roku
Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
668 688 747
Rekrutacja:
22 243 13 60
783 253 206
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek08:00 - 17:00
Wtorek08:00 - 17:00
Środa08:00 - 17:00
Czwartek08:00 - 17:00
Piątek08:00 - 17:00
Sobota09:00 - 13:00
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@cezalfa.pl