logo
PWSM
Policealna Warszawska
Szkoła Medyczna

Egzamin zawodowy 2023

Informacja - egzamin zawodowy sesja „czerwiec 2023”

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, cztery punkty odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Część pisemna jest zdawana z wykorzystaniem komputera.
Termin egzaminu pisemnego - Każdy zdający otrzyma indywidualny termin i godzinę egzaminu. Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły ½ godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający w formule 2019 może mieć kalkulator prosty i butelkę wody
(kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia dodawanie, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

Termin egzaminu pisemnego 5-6-7 czerwca  2023 r.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
Terminy egzaminów praktycznych - Każdy zdający otrzyma indywidualny termin i godzinę egzaminu.
Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły pół godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający powinien mieć ubiór i obuwie zgodne ze standardami wykonywania zawodu medycznego.
Na egzamin można wnieść małą butelkę wody.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
  • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów do uzyskania (poprawnie rozwiązane minimum 20 zadań testu pisemnego),oraz
  • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Termin egzaminów praktycznych:
12-13 czerwca  2023 r. - Asystentka stomatologiczna
 14-15-16 czerwca 2023 r. - Higienistka stomatologiczna
 14-15 czerwca  2023 r. - Technik sterylizacji medycznej
 11-12 czerwca 2023 r. - Technik masażysta 
15-16 czerwca  2023 r. - Opiekun medyczny
 7 czerwca 2023r. - Podolog
1 czerwca 2023r. - Technik usług kosmetycznych


Załączniki
Terminy egzaminów zawodowych  na 2023 rok.pdf Terminy egzaminów zawodowych na 2023 rok
Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
668 688 747
Rekrutacja:
22 243 13 60
783 253 206
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek08:00 - 17:00
Wtorek08:00 - 17:00
Środa08:00 - 17:00
Czwartek08:00 - 17:00
Piątek08:00 - 17:00
Sobota09:00 - 13:00
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@pwsm.edu.pl