logo
PWSM
Policealna Warszawska
Szkoła Medyczna

Egzamin zawodowy Czerwiec 2024

Informacja - egzamin zawodowy sesja „LATO 2024”
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, cztery punkty odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Część pisemna jest zdawana z wykorzystaniem komputera.
Termin egzaminu pisemnego - Każdy zdający otrzyma indywidualny termin i godzinę egzaminu. Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły pół godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający w formule 2019 może mieć kalkulator prosty i butelkę wody
(kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia dodawanie, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

Termin egzaminu pisemnego 4 - 10 czerwca 2024 r.
Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
Terminy egzaminów praktycznych - Każdy zdający otrzyma indywidualny termin i godzinę egzaminu.
Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły pół godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający powinien mieć ubiór i obuwie zgodne ze standardami wykonywania zawodu medycznego.
Na egzamin można wnieść małą butelkę wody.
Termin egzaminów praktycznych Nazwa zawodu
05- 09 czerwca 2024 r. Asystentka stomatologiczna
07-12 czerwca 2024 r. Higienistka stomatologiczna
10-15 czerwca 2024 r. Technik masażysta
10-15 czerwca 2024 r. Technik sterylizacji medycznej
10-15 czerwca 2024 r. Opiekun medyczny
05-09 czerwca 2024 r. - Podolog
03 czerwca 2024 r. Technik usług kosmetycznych
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
* z części pisemnej - co najmniej 50% punktów do uzyskania (poprawnie rozwiązane minimum 20 zadań testu pisemnego),oraz
* z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, wyników egzaminu zawodowego dla sesji „LATO 2024” to 30 sierpnia 2024 r. Termin przekazania szkołom, certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych dla sesji „LATO 2024” to 9 września 2024 r.
Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
Rekrutacja:
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek09:00 - 17:00
Wtorek09:00 - 17:00
Środa09:00 - 17:00
Czwartek09:00 - 17:00
Piątek09:00 - 17:00
Sobotanieczynne
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@pwsm.edu.pl