logo
PWSM
Policealna Warszawska
Szkoła Medyczna

Egzamin zawodowy Zima 2024

Informacja - egzamin zawodowy sesja „Zima 2024” (dla semestrów kończących)

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, cztery punkty odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Część pisemna jest zdawana z wykorzystaniem komputera.
Termin egzaminu pisemnego - Każdy zdający otrzyma indywidualny termin i godzinę egzaminu. Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły pół godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający w formule 2019 może mieć kalkulator prosty i butelkę wody 
(kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia dodawanie, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb) 

Termin egzaminu pisemnego 10-11 stycznia 2024 r. (dla wszystkich kwalifikacji)

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. 
Terminy egzaminów praktycznych - Każdy zdający otrzyma indywidualny termin i godzinę egzaminu
Przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się do szkoły pół godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem. Zdający powinien mieć ubiór i obuwie zgodne ze standardami wykonywania zawodu medycznego. 
Na egzamin można wnieść małą butelkę wody. 

Termin egzaminów praktycznych 
14 stycznia 2024 r. Asystentka stomatologiczna 
15-16 stycznia 2024 r. Higienistka stomatologiczna 
12-13 stycznia 2024 r. Technik masażysta
13-14 stycznia 2024 r. Technik sterylizacji medycznej 
14-15-16 stycznia 2024 r. Opiekun medyczny 
12 stycznia 2024 r. - Podolog
9 stycznia 2024 r. Technik usług kosmetycznych

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 
* z części pisemnej - co najmniej 50% punktów do uzyskania (poprawnie rozwiązane minimum 20 zadań testu pisemnego),oraz 
* z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, wyników egzaminu zawodowego dla sesji „ZIMA 2024” to 27 marca 2024 r. 
Termin przekazania szkołom, certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych dla sesji „ZIMA 2024” to 8 kwietnia 2024 r.
Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
Rekrutacja:
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek09:00 - 17:00
Wtorek09:00 - 17:00
Środa09:00 - 17:00
Czwartek09:00 - 17:00
Piątek09:00 - 17:00
Sobota09:00 - 13:00
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@pwsm.edu.pl