logo
POLICEALNA WARSZAWSKA
SZKOŁA MEDYCZNA

Higienistka stomatologiczna

Okres nauczania
2 lata
(4 semestry)
Tryb nauczania
Stacjonarny
Egzamin
Państwowy
Uzyskane dokumenty
Dyplom oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Symbol cyfrowy zawodu
325102
Praca higienistki stomatologicznej wiąże się z profilaktyką stomatologiczną. Higienistka stomatologiczna prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach. Samodzielne wykonuje badania diagnostyczne zalecone przez lekarza. Higienistka stomatologiczna często pracuje z lekarzem na tzw. cztery ręce, a nawet samodzielnie, ale pod nadzorem lekarza wykonuje niektóre zabiegi. Od tej osoby najczęściej zależy jakie wrażenie pozostanie u pacjenta po wizycie w gabinecie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent kierunku higienistka stomatologiczna powinien bez problemu znaleźć pracę w:
 • Oddziałach chirurgii szczękowej,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej,
 • w przedszkolach i szkołach,
 • gabinetach pomocy przedlekarskiej,
 • poradniach i klinikach dentystycznych,
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • poradniach i ośrodkach zdrowia.

JAKIE PREDYSPOZYCJE SĄ WSKAZANE I JAK BĘDZIESZ PRACOWAĆ
Praca na tym stanowisku jest indywidualna, ale często polegająca na współpracy z lekarzem stomatologiem. Higienistka stomatologiczna wspomaga go w czasie zabiegów, asystując w sytuacjach gdzie jest potrzebna praca „na cztery ręce” . Osoba pracująca w tym zawodzie powinna charakteryzować się następującymi cechami: spostrzegawczość, umiejętność podejmowania szybkiej decyzji, komunikatywność, empatia, sprawność manualna, dokładność, delikatność, życzliwość.

WARUNKI WYKONYWANIA PRACY
Praca najczęściej 8-godzinna, w pomieszczeniach zamkniętych, w oświetleniu naturalnym i sztucznym. Pozycja najczęściej stojąca lub siedząca. Ważny czynnik to dbałość o czystość i sterylność.

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:
 • Robić wyciski z masy wyciskowej, 
 • udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • wykonywać badania, zabiegi profilaktyczne i lecznicze,
 • posługiwać się aparaturą, np. autoklawem, kamerą doustną, oraz całym oprzyrządowaniem unitu,
 • przeliczać proporcje, a następnie wykonywać roztwory wg obliczonych stężeń,
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,
 • przygotowywać pacjenta do zabiegu,
 • asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych,
 • pomagać dentyście w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych,
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny,
 • przechowywać i przygotowywać leki, materiały stomatologiczne,
 • prowadzić dokumentację i wykonywać czynności administracyjne.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM:
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 2. Organizacja ochrony zdrowia  
 3. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia  
 4. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 
 5. Język migowy zawodowy 
 6. Język obcy zawodowy  
 7. Podstawy działalności zawodowej higienistki dentystycznej 
 8. Materiały i leki w stomatologii 
 9. Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM:
 1. Pracownia działalności zawodowej higienistki dentystycznej
 2. Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
 3. Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 4. Pracownia i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii
Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
668 688 747
Rekrutacja:
22 243 13 60
783 253 206
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek08:00 - 17:00
Wtorek08:00 - 17:00
Środa08:00 - 17:00
Czwartek08:00 - 17:00
Piątek08:00 - 17:00
Sobota09:00 - 13:00
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@pwsm.edu.pl