logo
POLICEALNA WARSZAWSKA
SZKOŁA MEDYCZNA

Opiekun medyczny

Okres nauczania
1 ROK
(2 semestry)
Tryb nauczania
zaoczny
Egzamin
Państwowy
Uzyskane dokumenty
Dyplom oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Symbol cyfrowy zawodu
532102
Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze z zakresu usług opieki medycznej. Jeśli lubisz opiekować się innymi, sprawia ci to satysfakcję i czujesz chęć niesienia pomocy innym wybierz roczny kierunek, który umożliwi ci zdobycie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent kierunku opiekun medyczny powinien bez problemu znaleźć pracę w:
 •  Oddziałach szpitalnych: oddziałach chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjnych, neurologii,
 •  niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 •  domach pacjentów (indywidualna opieka),
 •  zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych,
 •  zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 •  szpitalach opieki długoterminowej,
 •  domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz hospicjach. 

JAKIE PREDYSPOZYCJE SĄ WSKAZANE I JAK BĘDZIESZ PRACOWAĆ
Praca w tym zawodzie polega na współpracy z pielęgniarkami i lekarzami w zakresie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Opiekun medyczny, powinien charakteryzować się takimi cechami jak empatia, cierpliwość, dokładność, zdolność wczuwania się w sytuację podopiecznych, spostrzegawczość, umiejętność przewidzenia jak w danej chwili można ulżyć pacjentowi.

WARUNKI WYKONYWANIA PRACY
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, ale czasami również, spacerując z pacjentem na zewnątrz. Praca, przeważnie na trzy zmiany, a jej długość zależy od umowy zawartej z pracodawcą (może być od 8 do 24 godzin).

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:
 •  Rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,
 •  współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki,
 •  opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniami lekarza,
 •  wykonywać zabiegi higieniczne,
 •  pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb,
 •  udzielać wsparcia emocjonalnego,
 •  udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM:
 1. Anatomia i fizjopatologia
 2. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 3. Zdrowie publiczne
 4. Elementy psychologii i socjologii
 5. Technologie informacyjne
 6. Język migowy
 7. Język obcy zawodowy

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM:
 1. Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 2. Pracownia pierwszej pomocy
 3. Pracownia umiejętności zawodowych
Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
668 688 747
Rekrutacja:
22 243 13 60
783 253 206
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek09:00 - 16:15
Wtorek09:00 - 16:15
Środa09:00 - 16:15
Czwartek09:00 - 16:15
Piątek09:00 - 16:15
Sobotanieczynne
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@cezalfa.pl