logo
POLICEALNA WARSZAWSKA
SZKOŁA MEDYCZNA

Opiekun medyczny

Okres nauczania
1,5 ROKu
(3 semestry)
Tryb nauczania
stacjonarny
Egzamin
Państwowy
Uzyskane dokumenty
Dyplom oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Symbol cyfrowy zawodu
532102
Od 1 września 2021 wchodzi w życie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie; opiekun  medyczny.   
Nazwa kwalifikacji :Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. MED.14.  
 Nową podstawę programową określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.  Link do rozporządzenia  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000211/O/D20210211.pdf 

Uzyskane kwalifikacje (wg nowych przepisów od 01.09.2021):     Opiekun medyczny:
 • Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku
 • Udziela pomocy podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych, 
 • Świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne 
 • Udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej,
 • asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent kierunku opiekun medyczny powinien bez problemu znaleźć pracę w:
 •  Oddziałach szpitalnych: oddziałach chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjnych, neurologii,
 •  niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 •  domach pacjentów (indywidualna opieka),
 •  zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych,
 •  zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 •  szpitalach opieki długoterminowej,
 •  domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz hospicjach. 

JAKIE PREDYSPOZYCJE SĄ WSKAZANE I JAK BĘDZIESZ PRACOWAĆ
Praca w tym zawodzie polega na współpracy z pielęgniarkami i lekarzami w zakresie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Opiekun medyczny, powinien charakteryzować się takimi cechami jak empatia, cierpliwość, dokładność, zdolność wczuwania się w sytuację podopiecznych, spostrzegawczość, umiejętność przewidzenia jak w danej chwili można ulżyć pacjentowi.

WARUNKI WYKONYWANIA PRACY
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, ale czasami również, spacerując z pacjentem na zewnątrz. Praca, przeważnie na trzy zmiany, a jej długość zależy od umowy zawartej z pracodawcą (może być od 8 do 24 godzin).

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:
 •  Rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,
 •  współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki,
 •  opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniami lekarza,
 •  wykonywać zabiegi higieniczne,
 •  pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb,
 •  udzielać wsparcia emocjonalnego,
 •  udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM:
 1. Rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną 
 2. Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. 
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy  Język obcy zawodowy (j. angielski ) 
 4. Język migowy  Etyka zawodowa z elementami psychologii 
 5. Technologie informatyczne w pracy Opiekuna medycznego 
 6. Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej  

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM:
 1. Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 2. Pracownia pierwszej pomocy
 3. Pracownia umiejętności zawodowych
Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
668 688 747
Rekrutacja:
22 243 13 60
783 253 206
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek08:00 - 17:00
Wtorek08:00 - 17:00
Środa08:00 - 17:00
Czwartek08:00 - 17:00
Piątek08:00 - 17:00
Sobota09:00 - 13:00
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@pwsm.edu.pl