logo
PWSM
Policealna Warszawska
Szkoła Medyczna

Opiekun medyczny

Okres nauczania
1,5 ROKu
(3 semestry)
Tryb nauczania
stacjonarny
Egzamin
Państwowy
Uzyskane dokumenty
Dyplom oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Symbol cyfrowy zawodu
532102
Od 1 września 2021 wchodzi w życie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie; opiekun  medyczny.   
Nazwa kwalifikacji :Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. MED.14.  
 Nową podstawę programową określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.  Link do rozporządzenia  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000211/O/D20210211.pdf 

Uzyskane kwalifikacje (wg nowych przepisów od 01.09.2021):     Opiekun medyczny:
 • Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku
 • Udziela pomocy podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych, 
 • Świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne 
 • Udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej,
 • asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent kierunku opiekun medyczny powinien bez problemu znaleźć pracę w:
 •  Oddziałach szpitalnych: oddziałach chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjnych, neurologii,
 •  niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 •  domach pacjentów (indywidualna opieka),
 •  zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych,
 •  zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 •  szpitalach opieki długoterminowej,
 •  domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz hospicjach. 

JAKIE PREDYSPOZYCJE SĄ WSKAZANE I JAK BĘDZIESZ PRACOWAĆ
Praca w tym zawodzie polega na współpracy z pielęgniarkami i lekarzami w zakresie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Opiekun medyczny, powinien charakteryzować się takimi cechami jak empatia, cierpliwość, dokładność, zdolność wczuwania się w sytuację podopiecznych, spostrzegawczość, umiejętność przewidzenia jak w danej chwili można ulżyć pacjentowi.

WARUNKI WYKONYWANIA PRACY
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, ale czasami również, spacerując z pacjentem na zewnątrz. Praca, przeważnie na trzy zmiany, a jej długość zależy od umowy zawartej z pracodawcą (może być od 8 do 24 godzin).

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:
 •  Rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,
 •  współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki,
 •  opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniami lekarza,
 •  wykonywać zabiegi higieniczne,
 •  pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb,
 •  udzielać wsparcia emocjonalnego,
 •  udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM:
P1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
P2 Anatomia i fizjologia
P3 Podstawy patologii i wybranych chorób
P4 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
P5 Zdrowie publiczne
P6 Podstawy komunikacji interpersonalnej
P7 Technologie informacyjne
P8 Język migowy
P9 Język obcy zawodowy


PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM:P
10 Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej 
P11 Pracownia czynności higienicznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych
P12 Pracownia umiejętności zawodowych 
P13 Pracownia usprawniania ruchowego 

Praktyki zawodowe
semestr II-  70 h
semestr III- 140h

Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
Rekrutacja:
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek09:00 - 17:00
Wtorek09:00 - 17:00
Środa09:00 - 17:00
Czwartek09:00 - 17:00
Piątek09:00 - 17:00
Sobotanieczynne
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@pwsm.edu.pl