logo
PWSM
Policealna Warszawska
Szkoła Medyczna

Prosta ścieżka do uzyskania dyplomu w zawodzie podolog.

31-01-2022
Podologia
Na wielu forach znajdują się informacje o zawodzie podologa i jego umocowaniu w prawie.
Jak jest naprawdę, kto może ubiegać się o dyplom podologa ? Jak w chwili obecnej prawo reguluje dostęp do tego zawodu?

Poniżej dwie odpowiedzi , dwie ścieżki kształcenia.
1. Studia I stopnia lub II stopnia kosmetologii ze specjalnością podologiczną lub absolwenci studiów podyplomowych na kierunku podologia.
2. Szkoły policealne, w których kształcenie w zawodzie podolog reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2021, poz. 211).
Tak więc, mamy prostą odpowiedź.

Co dalej? Masz wybór :
Możesz podjąć trzyletnie studia licencjackie lub pięcioletnie magisterskie, a może podyplomowe, skoro już masz skończony inny kierunek studiów .
Możesz też rozpocząć naukę w szkole policealnej – to nowość w szkolnictwie branżowym. Od 2021 roku ustawodawca określił podstawy programowe, kompetencje dla zawodu oraz warunki przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie podologa. …. Skomplikowane prawda?

A teraz postaram się w sposób przystępy opowiedzieć o tej formie kształcenia.
1 września 2021r. w szkołach policealnych, które uzyskały pozytywne opinie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz Kuratorium Oświaty rozpoczęto kształcenie podologów. To nowy zawód w szkolnictwie branżowym, który jest realizowany w okresie dwóch lat ( 4 semestry). Wymagania jakie zostały określone dla kształcenia w tym zawodzie ujęte są w podstawie programowej, którą załączę do tego artykułu. Krótko streszczę ten dokument abyście mieli Państwo jasny obraz tej ścieżki zdobycia zawodu.
Do szkoły policealnej kształcące w zawodzie podolog może zapisać się osoba posiadająca wykształcenie średnie ( matura nie jest wymagana) i zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w zawodzie podolog.
Przepisy prawa oświatowego nałożyły na szkoły obowiązek kształcenia w zawodzie podologa w trybie dziennym lub stacjonarnym (co to oznacza? To znaczy, że zajęcia odbywają się co najmniej trzy raz w tygodniu, 19 godzin lekcyjnych- taką formę kształcenia reguluje załącznik nr 12 do Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych).

Tak więc nauka w tym zawodzie jest możliwa wyłącznie w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej, bez możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych!
Tylko taka forma kształcenia umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Jak wygląda egzamin, jak jest przeprowadzany , procedury możesz już poznać klikając link https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/Podolog.pdf

Podsumowując;
Zdobycie dyplomu podologa, jest dużym wyzwaniem życiowym. W szkole policealnej zrealizujesz co najmniej 1200 godzi zajęć lekcyjnych, 50% z nich to zajęcia praktyczne. To szeroka wiedza ale i bardzo odpowiedzialny fach.
Jeżeli chcesz więcej informacji o przedmiotach, o efektach kształcenia napisz, postaramy się odpowiedzieć.

Zespół PWSM

Kategorie


Wszystkie
Podologia
Doradztwo zawodowe
Kosmetologia
Edukacja dorosłych
Język migowy
Szczepienia
Dzień dziecka
Higiena jamy ustnej
Fizjoterapia
Sterylizacja
Profilaktyka zdrowotna
Zajęcia edukacyjne
Informacje dla absolwentów
Załączniki
Podolog.pdf Podolog
Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
Rekrutacja:
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek09:00 - 17:00
Wtorek09:00 - 17:00
Środa09:00 - 17:00
Czwartek09:00 - 17:00
Piątek09:00 - 17:00
Sobotanieczynne
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@pwsm.edu.pl